Pepa (Pnina) Bałamuth (Erdheim)

-

Bałamuth Pepa (Pnina) z męża Erdheim – działaczka syjonistyczna w Wadowicach

Córka Chiela Bałamutha, żydowskiego przedsiębiorcy i prezesa kahału (1872-1942) i Róży z Kornblumów, członkini żydowskiego bractwa pogrzebowego Chewra Kadisza. Miała 3 siostry – Manię, Marię (Miriam) i Reginę oraz brata Chaima, który w latach 30. prowadził sklep ojca.

Mieszkając w Wadowicach, dokąd ok. 1911 r. przeprowadziła się rodzina Bałamuthów, zaangażowała się w działalność syjonistyczną. Wyemigrowała do Palestyny jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Rodzina Pepy pozostała w czasie okupacji w Wadowicach. Wszyscy, z wyjątkiem brata Chaima, który zdołał wyjechać na wschód, gdzie został aresztowany i zesłany w głąb ZSRS, zostali wywiezieni do obozu zagłady w Bełżcu (3 lipca 1942 r.), gdzie zostali zamordowani.

Pnina Erdheim mieszkała w Tel Awiwie, gdzie zmarła.

Bibliografia:

R. A. Gajczak, Wadowice. Miasto rodzinne Jana Pawła II, Warszawa 1986.

K. Iwańska, Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864-1945, Kraków 2016.

K. Iwańska, Rozwój osadnictwa żydowskiego w Wadowicach, “Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 9, 2005.

K. Iwańska, Życie społeczne i kulturalne Żydów wadowickich w dwudziestoleciu międzywojennym, “Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 9, 2005.

Księga pamiątkowa b. Gmin żydowskich Wadowic, Andrychowa, Kalwarii i Myślenic, red. D. Jakubowicz, Tel Awiw 1968.

A. Ziarkowska, Getto wadowickie, “Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 7, 2002.

(Marcin Witkowski)