Regina Bałamuth (Blumenkrantz)

- 1942

Regina Bałamuth z męża Blumenkrantz (zam. po 3.07.1942) – działaczka syjonistyczna w Wadowicach

Córka Chiela Bałamutha (1872-1942), żydowskiego przedsiębiorcy i prezesa kahału i Róży z Kornblumów, członkini żydowskiego bractwa pogrzebowego Chewra Kadisza. Miała 3 siostry – Manię, Marię (Miriam) i Pepę (Pninę), działaczkę ruchu syjonistycznego, oraz brata Chaima, który w latach 30. prowadził sklep ojca.

Mieszkając w Wadowicach, dokąd ok. 1911 r. przeprowadziła się rodzina Bałamuthów, zaangażowała się w działalność syjonistyczną. Początkowo była instruktorką w młodzieżowej organizacji Haszomer Hacair (później Haszomer), której członkowie spotykali się m.in. w jej rodzinnym domu w Rynku. Później należała do głównych działaczy Ogólnej Organizacji Syjonistycznej w mieście.

3 lipca 1942 r. wywieziona wraz z rodzicami i częścią rodzeństwa do obozu zagłady w Bełżcu, gdzie została zamordowana.

Bibliografia:

R. A. Gajczak, Wadowice. Miasto rodzinne Jana Pawła II, Warszawa 1986.

K. Iwańska, Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864-1945, Kraków 2016.

K. Iwańska, Rozwój osadnictwa żydowskiego w Wadowicach, “Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 9, 2005.

K. Iwańska, Życie społeczne i kulturalne Żydów wadowickich w dwudziestoleciu międzywojennym, “Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 9, 2005.

Księga pamiątkowa b. Gmin żydowskich Wadowic, Andrychowa, Kalwarii i Myślenic, red. D. Jakubowicz, Tel Awiw 1968.

M. Siwiec-Cielebon, Historia wspólna czy równoległa? Polacy – Żydzi – Ziemia wadowicka 1918-1939 (zarys problematyki), “Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 9, 2005.

A. Ziarkowska, Getto wadowickie, “Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 7, 2002.

(Marcin Witkowski)