Jan Bachlicki

1760 - 1825

Bachlicki (Bachnicki) Jan (ok. 1760 – przed 1825) – ksiądz, wikary w Wadowicach

Urodził się ok. 1760 r. W latach 1802-1813 pracował jako wikary w Wadowicach, skąd został przeniesiony do Woźnik, gdzie najprawdopodobniej zmarł i został pochowany (przed. 1825 r.).

 

Bibliografia:

Archiwum Diecezji Tarnowskiej, Akta Personalne Księży

Szematyzm Diecezji Krakowskiej

Szematyzm Diecezji Tarnowskiej

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 7.

(Marcin Witkowski)