Tadeusz Angerbauer

1897 - 1915

Angerbauer Tadeusz (1897 – 1915) – uczeń gimnazjum, legionista

Urodził się 23 czerwca 1897 r. w Barwałdzie Średnim w rodzinie Konstantego i Bronisławy. Jego ojciec był nauczycielem w jednoklasowej szkole wiejskiej. Do 1914 r. Tadeusz uczył się w wadowickim gimnazjum, a z chwilą powstania Legionów Polskich zgłosił się do służby jako ochotnik. Na froncie walczył w stopniu szeregowego w 3 pułku piechoty II Brygady Legionów.

Tadeusz Angerbauer zmarł 16 października 1915 r. w szpitalu epidemicznym w Kowlu.

Bibliografia

J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006.

Kalendarz “Szkolnictwa” organu nauczycieli ludowych, na Rok Pański 1896, Rocznik I, Nowy Sącz.

Marcin Witkowski