Ludwik Andrzejowski

1807 - 1859

Andrzejowski Ludwik (1807-1859) – ksiądz, wikary i katecheta w Wadowicach

Ludwik Andrzejowski urodził się 15 sierpnia 1807 r. w Bochni. Święcenia kapłańskie przyjął w 1832 r. i rozpoczął pracę duszpasterską w dekanacie łąckim. W 1833 r. został przeniesiony do parafii w Wadowicach, należącej wówczas do diecezji tarnowskiej. Ks. Andrzejowski pełnił tutaj funkcję wikarego oraz katechety w Szkole Głównej. Po roku zaledwie spędzonym w Wadowicach został przeniesiony do Wieliczki.

W kolejnych latach pracował jako wikary w parafiach: Wieliczka (1834-1836), Radłów (1837-1838), Barcice (po 1841-1845), Ochotnica (1850 r.), Rabka (1852-1856), Osiek (1857 r.) i Szaflary (1858-1859). Będąc wikarym w Osieku pełnił jednocześnie funkcję administratora parafii w Witkowicach w związku z wakatem na stanowisku tamtejszego proboszcza.

Zmarł w Szaflarach 14 kwietnia 1859 r.

 

Bibliografia:

Archiwum Diecezji Tarnowskiej, Akta Personalne Księży

Szematyzm Diecezji Tarnowskiej za lata 1832 – 1859

Duszpasterze

http://www.rzezawa.diecezja.tarnow.pl

K. Meus, Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013.

A. Nowakowski, Z dziejów miasta i parafii Wadowice. Szkic historyczno-prawny, Kraków 1985.

G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996, s. 77.

U. Warmuz-Raś, Zarys dziejów oświaty w Witkowicach, Witkowice 2004.

(Marcin Witkowski)