Adam z Woźnik

-

Adam z Woźnik (zm. po 1336 r.) – ksiądz, pleban woźnicki

Zachowała się wzmianka, że w 1336 r. zwierzchnikiem wadowickiego kościoła był Adam z Woźnik, tamtejszy pleban.

W rejestrach świętopietrza z 1325 r., w których pierwszy raz wymieniony jest kościół w Wadowicach, znajduje się informacja, że kościół nie miał plebana i był filią parafii w Mucharzu (“ecclesia de Wadowicz nihil habet, quia filialis est ecclesie predicte de Muchar”). W tym czasie (lata 20. i 30. XIV w.) toczył się spór między plebanami w Mucharzu i Woźnikach o zwierzchnictwo nad kościołem wadowickim. Werdykt biskupa krakowskiego Jana Grota z 1335 r. przyznał to prawo Woźnikom. W 1324 r. cystersi z Mogiły zakupili wieś Woźniki od Mikołaja Byszko, zyskując tym samym prawo patronatu w stosunku do kościoła wadowickiego.

Bibliografia:

A. Nowakowski, Dzieje miasta i parafii Wadowice. Szkic historyczno-prawny, Kraków 1985, s. 31.